هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر ایمان زکریایی کرمانی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 43958
آخرين بروز رساني : 1402/04/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zakariaei
دکتر بهادر زمانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 242943
آخرين بروز رساني : 1399/08/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zamani