هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر غلامرضا هاشمی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 13405
آخرين بروز رساني : 1399/11/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hashemi
دکتر پرویز هلاکوئی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 7312
آخرين بروز رساني : 1397/07/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/holakouei