هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر نیما ولی بیگ
گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 22870
آخرين بروز رساني : 1401/07/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/valibeig
علیرضا واعظ
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 7540
آخرين بروز رساني : 1401/01/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/vaez