هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
علیرضا واعظ
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 7088
آخرين بروز رساني : 1401/01/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/vaez
دکتر نیما ولی بیگ
گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 21630
آخرين بروز رساني : 1400/06/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/valibeig