هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
علیرضا واعظ
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 13465
آخرين بروز رساني : 1401/12/01
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/vaez
دکتر نیما ولی بیگ
گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 24702
آخرين بروز رساني : 1401/07/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/valibeig