هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر بهنام پدرام
گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 210634
آخرين بروز رساني : 1401/08/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/pedram
دکتر مرضیه پیراوی ونک
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 17842
آخرين بروز رساني : 1399/12/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/piravi
مهندس روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 68645
آخرين بروز رساني : 1398/11/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/parchami
مهدی پناهی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 6137
آخرين بروز رساني : 1397/07/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/panahi