هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
مهدی پناهی
گروه آموزشی : موسیقی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 8080
آخرين بروز رساني : 1402/06/28
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/panahi
Google Scholar
دکتر بهنام پدرام
گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 539526
آخرين بروز رساني : 1402/06/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/pedram
دکتر مرضیه پیراوی ونک
گروه آموزشی : پژوهش هنر
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 20480
آخرين بروز رساني : 1399/12/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/piravi