هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر ملیکا یزدانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 10353
آخرين بروز رساني : 1402/12/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yazdani
دکتر ناصر یارمحمدیان
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 243379
آخرين بروز رساني : 1401/10/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yarmohammadian
حسن یزدان پناه
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 13610
آخرين بروز رساني : 1394/03/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/h.yazdanpanah