هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر ملیکا یزدانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 6507
آخرين بروز رساني : 1401/07/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yazdani
دکتر ناصر یارمحمدیان
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 56143
آخرين بروز رساني : 1399/01/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yarmohammadian
حسن یزدان پناه
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 10307
آخرين بروز رساني : 1394/03/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/h.yazdanpanah