گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : استاد تمام

پايان نامه ها

1 حفاظت آثار تاریخی ساخته شده از چوب درختان پهن برگ در فضای باز در برابر تغییرات ساختاری ناشی از هوا زدگی فتو شیمیایی

نام دانشجو : محسن محمدی آچاچلویی
رشته دانشجو : دکترای مرمت اشیا
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/03/05
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 2همکار: دکتر کامبیز پور طهماسی
2 تبیین مفهوم تمامیت در حوزه آثار موزه ای از منظر حفظ فرایند ارتباطی اثر - مخاطب - محیط

نام دانشجو : سمیه بصیری
رشته دانشجو : دکترای مرمت اشیا
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/11/12
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 2همکاران: دکتر سید محمد امین امامی و دکتر رسول وطندوست
3 شناخت شیوه ها و ترکیب مصالح سنتی و آسیب شناسی ملات و اندود استفاده شده در دوره های متاخر در پوشش خارجی ابنیه روستای تاریخی لافت

نام دانشجو : امیر افلاکیان
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/02/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر حسام اصلانی
4 مبارزه سیستماتیک با دو گونه گیاه هرز Capparis Spinosa و Prosopis Stephaniana در محوطه های باستانی چغازنبیل و هفت تپه

نام دانشجو : سیده زهره حسینی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/02/16
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر معصومه فرزانه
5 آسیب شناسی و فن شناسی تکنیک طلا کاری به شیوه زرک، مطالعه موردی تزیینات موجود در خانه اخوان حقیقی اصفهان

نام دانشجو : بهزاد بابایی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1394/02/13
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکاران: دکتر حسام اصلانی و مهندس عباس عابد اصفهانی (مشاور)
6 معرفی، گونه شناسی و فن شناسی اشیای مفرغی کورگان های جعفر آباد و طوعلی سفلی (فصل دوم کاوش)

نام دانشجو : لیلا کیانی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد باستان شناسی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/12/18
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار : دکتر فرشید ایروانی قدیم
7 بررسی پدیده وندالیسم و ارزیابی میزان تاثیر عوامل دخیل در اتخاذ رویکرد های حفاظت پیشگیرانه

نام دانشجو : محسن علی پور خویی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/07/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر امید عود باشی (مشاور)
8 مطالعه کاربرد نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در بهبود مقاومت استحکام بخش پلی وینیل بوتیرال در برابر پوسیدگی سفید چوب

نام دانشجو : دانیال هرندی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/07/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر محسن محمدی آچاچلویی (مشاور)
9 ارزیابی شیوه های معمول مرمت و بازسازی آرایه های کاشیکاری معرق در ایران از نظر مرمتی، مطالعه موردی بناهای بقعه شیخ عبدالصمد نطنز، مسجد شاه مشهد و مسجد کبود تبریز

نام دانشجو : محسن ملک احمدی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/07/27
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر رضا وحید زاده (مشاور)
10 ارزیابی کاربرد بنومیل به عنوان قارچ کش در حفاظت آثار کاغذی

نام دانشجو : مهشید شیردوانی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1393/07/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکاران: خانم دکتر جواهر چعباوی زاده و دکتر محسن محمدی آچاچلویی (مشاور)
11 ارزیابی کاربرد دو ماده فعال سطحی آنیونی و غیر یونی (سدیم لوریل اتر سولفات و کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) در پاکسازی پارچه های پنبه ای تاریخی

نام دانشجو : مهری قبادی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/12/25
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکاران: دکتر سید مجید مرتضوی و دکتر محسن محمدی آچاچلویی (مشاور)
12 مدیریت و کنترل خطر حریق در موزه ها و آرشیو ها، ارایه طرح مدیریت خطر حریق در کتابخانه و موزه ملی ملک

نام دانشجو : سمیه پورخسروانی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/09/02
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر سعید گیوه چی
13 بررسی فنون جابجایی دیوارنگاره ها و ارایه طرحی برای بازنمایی دیوار نگاره استراپو شده منسوب به سر شرلی در ایوان ستون دار کاخ عالی قاپوی اصفهان

نام دانشجو : ابراهیم قاسمی جوجیلی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/08/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکاران: دکتر حسام اصلانی، دکتر غلامرضا وطنخواه (مشاور)
14 فن شناسی و آسیب شناسی آجر های مکشوفه از منطقه تل آجری متعلق به دوره هخامنشی

نام دانشجو : سیمین آریا نسب
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/08/14
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر سید محمد امین امامی
15 شناسایی روش های مناسب مرمت کمبود ها در آرایه های گچی با نگرشی ویژه بر محراب های قرن هشتم هجری ایران

نام دانشجو : یاسمن رحمتی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/08/12
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر حسام اصلانی
16 فن شناسي ، حفظ و مرمت تزيينات گلي ، ارايه طرح حفاظت بقعه شيخ كله پريده چاهك

نام دانشجو : حسنیه شاهخواه
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار : مهندس عباس عابد اصفهانی (مشاور)
17 مديريت جامع مقابله با آفات در موزه ها (مطالعه موردي : ارايه پلان مديريت مقابله با آفات براي موسسه ي كتابخانه و موزه ملي ملك

نام دانشجو : مريم دلگشا عبدالملكي
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/06/31
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر جهانگير خواجه علي
18 مطالعه ساختاري آثار چرمي و بررسي روش هاي مناسب نرم سازي و درمان آن ها : نمونه موردي، مشك چرمي منسوب به دوره سلجوقي

نام دانشجو : علیرضا کوچکزایی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر محسن محمدی آچاچلویی (مشاور)
19 حفاظت پيشگيرانه پوشاك داراي الياف پروتئيني در سالن موزه ها – ساماندهي سالن هاي نمايش موزه پوشاك دزك

نام دانشجو : مرضیه آژنگ
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار:دکتر حمید رضا بخشنده فرد
20 مطالعه و ارائه طرح مرمت و بازسازي كاشي هاي ازاره حمام شاه اصفهان در راستاي اهداف باززنده سازي

نام دانشجو : زهره مطلبی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/06/30
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکاران: دکتر حسام اصلانی، دکتر رضا وحید زاده
21 تحليل ريخت شناسي خوردگي و شرايط حفاظتي در مجموعه هاي برنزي بدست آمده از حفاري با تمركز بر سيستم فلز – محيط - خوردگي

نام دانشجو : امید عود باشی
رشته دانشجو : دکترای مرمت اشیا
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1392/06/23
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 2همکاران: دکتر سيد محمد امين امامي ، دکتر پرويز دوامي
22 حفاظت از شيشه هاي تاريخي با آسيب قوس قزحي

نام دانشجو : صفیه نکویی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/12/23
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر سید محمد امین امامی
23 فن شناسي و ارايه طرح بازيابي نقوش تزيينات سر در جوجير اصفهان

نام دانشجو : واله وفایی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/12/20
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر حسام اصلانی
24 فن شناسی و آسیب شناسی مرکب مشکی و قهوه ای در آثار خوشنویسان معاصر و بررسی تأثیر افزودنی عسل بر ویژگی های بصری مرکب

نام دانشجو : زهرا سلطانی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/12/15
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1همکاران: حمید فرهمند بروجنی، مهندس عباس عابد اصفهانی
25 بررسي فني چهارنمونه خنجر آهني متعلق به محوطه تاريخي سنگتراشان خرم آباد

نام دانشجو : سوگند نقوی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/12/06
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر حمید رضا بخشنده فرد، مهندس عباس عابد اصفهانی (مشاور)
26 مطالعه فنی و اسیب شناسی کاشیهای موسوم به زرین فام در بقعه هارون ولایت واقع در اصفهان

نام دانشجو : مرضیه موروثی
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/29
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: مهندس عباس عابد اصفهانی
27 بررسي فن شناختي نوعي از تزيينات گچي زير گنبد سلطانيه

نام دانشجو : فرزانه حیدری
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر حسام اصلانی
28 بررسي فني و آسيب شناسي و ارايه طرح حفاظت كتيبه معرق سنگ و كاشي خداي خانه مسجد عقيق شيراز

نام دانشجو : مریم اکبری فرد
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1391/06/28
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: مهندس عباس عابد اصفهاني، دکتر احمد صالحي كاخكي(مشاور)
29 بررسی سیر تحول تنگبری در ایران و ارائه راهکار حفاظت و مرمت تنگبری های شاه نشین خانه مارتاپیترز

نام دانشجو : فاطمه گوشه
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/12/21
نوع همکاری : استاد راهنما
کد پایان نامه : 1همکار: دکتر حسام اصلانی
30 فن شناسی ، آسیب شناسی و ارائه طرح حفاظت از تزیینات گچی در مدرسه شمسیه یزد

نام دانشجو : فائزه اصفهانی پور
رشته دانشجو : کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی-تاریخی
نوع پایان نامه :
تاریخ دفاع : 1390/12/20
نوع همکاری : استاد مشاور
کد پایان نامه : 1همکاران: دکترحسام اصلاني ، مهندس عباس عابد اصفهاني

1 2